Welcome to coding & gaming friendly community

  Programming

Python Pro. Pack

฿4990

เริ่ม [21 พ.ค.] เวลา:19:00-21:00

อายุ

12-20 ปี

หมวดหมู่

Programming

ระยะเวลา

48 ชม.

รายละเอียด

ข่าวดีปี 2024!

พี่ม.6 จาก Hamster Hub ได้เข้าเรียนวิศวะคอมฯ รอบ Port ด้วยผลงานที่สร้างร่วมกับ ✨Hamster Hub✨

ส่วนใหญ่เริ่มด้วยการฝึกเขียน Python ให้กรรมการได้มั่นใจในฝีมือการเขียนโปรแกรม เพราะน้องแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ จัดการข้อมูลได้หลายมิติ แถมด้วยประสบการณ์แก้ปัญหาในชีวิตจริงจาก Data Set ของจริง

ผู้สนใจเขียน Python เรามาเรียนรู้ร่วมกันแบบสนุกที่น้องๆ ชอบมากและเก่งได้เร็ว ในคอร์สพิเศษและราคาสำหรับเปิดเทอมนี้Level 1 : Basic Python [1 month]

 • ทำความรู้จักกับ Programing
 • การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
 • ชนิดของข้อมูล และตัวแปร / Data type and Variable
 • การสร้างเงื่อนไขให้คอมพิวเตอร์ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง / Conditions if - else
 • การทำซ้ำ และพื้นฐานอัลกอริทึม / Loop
 • การประยุคต์คำสั่งต่างๆ มาแก้ปัญหาที่ท้าทาย

Level 2 : Algorithm [1 month]

 • ทำความรู้จักกับข้อมูลหลายมิติ และจำแนกได้อย่างถูกต้อง
 • การใช้ตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ / List
 • การจัดการข้อมูลแบบหลายมิติ / List2D and Nested Loops
 • การสร้างฟังก์ชั่นและการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ / Functions
 • ประยุกต์ใช้ Python การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ใน Excel

Level 3 : Problem Solving [1 month]

 • การสร้าง Algorithm ที่ซับซ้อน
 • การจัดเรียงข้อมูลตามความต้องการ / Sort Algorithm
 • การค้นหาข้อมูลที่มีรูปแบบการค้นหาที่แตกต่างกันออกไป / Searching Algorithm
 • ฟังก์ชันที่เรียกใช้ตัวเองเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างโดยการแบ่งปัญหาให้เล็กลง / Recursion function
 • Mini Project

* ผู้ที่ผ่าน 3 Level จะได้เข้าสู่การแข่งขันพิเศษ Hamster PyHackathon 2024 เป็นเวลา 48 ชม. พร้อมของรางวัล, เกียรติบัตรและผลงาน

ผู้ที่เรียน Python ครบ 3 Level แล้วสามารถต่อยอดสู่โลกของ Data Science และ AI ได้

Level 4: Data Science

น้องจะได้เข้าสู่โลกของ Data Science ฝึกแก้ปัญหาด้วยโจทย์ทางธุรกิจและทำ Data Science Project เพื่อแก้ปัญหาจริง

Level 5: Artificial Intelligence

สู่ความได้เปรียบในยุคแห่งการต่อยอดความรู้ของมนุษยชาติ ด้วย Machine Learning และการฝึกนำไปใช้จริงกับผลงานระดับยื่น Port หรือเข้าแข่งขันได้

วัน-เวลาเรียน

วันที่ 21 พ.ค. - 9 ส.ค. 2567 (อ, ศ)

เวลา 19:00-21:00 น.

หมายเหตุ